İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
   
 
  İdari yargılama usulü rehberi > 

İdari yargılama usulü rehberi

( Hâkim Ali İhsan TEMEL tarafından hazırlanmıştır.)

 

 

 İdari yargılama usulü nerelerde ve nasıl uygulanır ?
Danıştay’ın görevine giren uyuşmazlıklar hangileridir ?
İdare mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıklar hangileridir ?
Vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıklar hangileridir ?
Bölge idare mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıklar hangileridir ?
İdari dava türleri nelerdir ?
İdari yargı yetkisinin sınırı var mıdır ?
İdari dava dilekçeleri nasıl hazırlanır ?
Yazı bilmeyenlerin mahkemeye verdikleri dilekçeleri imzalamaları zorunlu mudur ?
Dilekçelerin verileceği yerler nerelerdir ?
Aynı dilekçe ile dava açılabilecek haller nelerdir ?
Dava dilekçeleri verilirken hangi işlemler yapılır ?
Harcı veya posta ücreti verilmeden yada noksan verilerek dava açılırsa ne olur ?
Mahkeme davanın devamı sırasında yeniden posta ücreti isteyebilir mi ? Bu ücret yatırılmazsa ne olur ?
İdari yargıda dava açma süreleri ne kadardır ? Bu süreler nasıl hesaplanır ?
Görevli olmayan yerlere başvurulması halinde dava süreleri nasıl hesaplanır ?
Bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara başvurulmuş ancak kesin bir cevap alınamamışsa, ne zaman dava açılabilir ?
İdari işleme karşı üst makamlara başvurulmuşsa, dava açma süresi nasıl hesaplanır ?
Hak ihlaline yol açan idari işlemler nedeniyle ne zaman tazminat davası açılabilir ?
Hak ihlaline yol açan idari eylemler nedeniyle ne zaman dava açılabilir ?
Dava dilekçelerinin ilk incelemesi nasıl yapılır ?
Hangi durumda idari davalar görev yada yetki yönünden reddedilir ?
Hangi durumda idari davalar ilk inceleme safhasında reddedilir ?
İdari dava hasımsız olarak yada yanlış hasım gösterilerek açılırsa ne olur ?
İdari yargıda dava dilekçelerinin reddine yol açan sebepler nelerdir ?
İdareye müracaatın zorunlu olduğu hallerde bu yola gidilmeksizin doğrudan dava açılırsa ne yapılır ?
İdari davalarda savunma ve cevap hakkı nasıl kullanılır ?
İdari davalarda hangi hallerde duruşma yapılır ?
İdari yargıda duruşma nasıl yapılır ?
Mahkemeler davanın çözümü için gerekli gördükleri bilgi ve belgelere nasıl ulaşırlar ?
Taraflar dava dosyalarını inceleyebilirler mi?
Delil niteliğindeki senet ve kıymetli evrak mahkemelerde nasıl muhafaza edilir ?
Taraflar mahkemeye verdikleri belgeleri geri alabilirler mi ?
İdari yargıda deliller nasıl tespit edilir ?
İdari yargıda bilirkişi incelemesi nasıl yapılır ?
İdari yargıda keşif nasıl yapılır ?
İdari yargıda keşif ve bilirkişi incelemesiyle ilgili harcamalar nasıl yapılır ?
İdari yargıda dava dosyalarının incelenme sırası nasıl tespit edilir ?
İdari yargı yerlerinde hangi davalarda tek hakim tarafından karar verilir ?
İdari yargıda kararlar nasıl verilir ?
İdari yargıda kararlar nasıl yazılır ?
İdari yargı yerlerince verilen kararlar nasıl tebliğ edilir ?
İdari yargı yerlerince verilen kararlar mahkeme kalemlerinde tebliğ edilebilir mi?
İdari yargı yerleri iş sahiplerine elden evrak verebilirler mi ?
İdari yargı yerlerinden karar örneği nasıl alınır ?
İdari dava devam ederken tarafların kişilik veya niteliğinde değişiklik olursa ne yapılır ?
Davacının gösterdiği adrese tebligat yapılamıyorsa nasıl karar verilir ?
Yürütmenin durdurulmasına hangi durumlarda karar verilir ?
Yürütmenin durdurulması kararları nasıl verilir ?
Yürütmenin durdurulması kararlarına itiraz edilebilir mi ?
İdari yargı kararları nasıl uygulanır ?
İdari yargı kararlarının uygulanmaması halinde neler yapılır ?
Yeterince açık olmayan yada çelişkili hüküm içeren mahkeme kararlarına karşı ne yapılabilir ?
Mahkeme kararlarındaki maddi yanlışlıklar düzeltilebilir mi ?
Kısaltmalar ve Kaynakça
Bölge İdare Mahkemeleri
İdari Yargıda İtiraz Mercileri
İptal davası nedir
İptal davasının sonuçları
İdari Yargıda Tek Hakimle Görülecek Davalara İlişkin Parasal Hadler Yıllara Göre Ne kadardır


 
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.