İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > Mevzuat

Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi: 16.11.1983 Resmi Gazete Sayısı: 18223
 
Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik
Amaç
MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, öğretmen yetiştiren yüksekokul mezunlarının yetenek ve başarılarına göre, kendi dalları doğrultusunda lisans öğrenimi yapabilmeleri için gerekli imkan ve fırsatı sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2. Bu Yönetmelik, branş öğretmeni yetiştiren yüksekokul mezunlarının lisans öğrenimini tamamlayabilmelerine ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3. Bu Yönetmelik, 6 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Kanun’un, 7/e maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Öğretim Yapacak Kurumlar
MADDE 4. Lisans tamamlama eğitimi; Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek üniversitelerde yapılır.
Bu eğitim; adayların branşlarına göre üniversitelerin ilgili birimleri tarafından yürütülür.
Dersler; sanat dalları ve beden eğitimi dersleri hariç, öğretim üyeleri tarafından verilir.
Lisans tamamlama eğitimi; yaz ve akşam öğretimi şeklinde de düzenlenebilir.
Kontenjan
MADDE 5. Lisans tamamlama eğitimi için, her yıl alanlara göre ayrılacak kontenjanlar, ilgili fakülte yönetim kurullarının görüşü ve rektörlüklerinin önerisi ile Yükseköğretim Kurulunca tespit edilir.
Giriş şartları
MADDE 6. Lisans tamamlama eğitimine katılmak için belirlenen kontenjanlardan fazla başvuru olması halinde, ilgili fakülteler tarafından bir seçme sınavı yapılır.
Farklı Programlar
MADDE 7. Lisans tamamlama eğitimi programına kaydolan adaylar için önceki öğrenimleri dikkate alınarak ayrı programlar düzenlenir. Bu programı izleyen adaylar, kaydoldukları birimin öğretim ve sınav yönetmeliği hükümlerine tâbi olurlar.
Diploma
MADDE 8. Lisans tamamlama eğitimini bitirenlere kurumun ilgili eğitim programının lisans diploması verilir.
Disiplin işleri
MADDE 9. Lisans tamamlama eğitimi programına kaydolan öğretmenler, öğretmenlere ilişkin disiplin kuralları yanında, öğretim gördükleri kurumun disiplin kurallarına da tâbidir.
GEÇİCİ MADDE 1. Bakanlıklara bağlı iken, üniversite kapsamına alınan yükseköğretim kurumlarındaki öğretim görevlilerinden, bu görevlerini 30/6/1984 tarihinden sonra da sürdürmeleri uygun görülenlerin, istedikleri taktirde, giriş için öngörülen diğer şartlar aranmaksızın, üniversiteleri tarafından yapılacak programlamayla lisans öğrenimi görmeleri sağlanır.
GEÇİCİ MADDE 2. Öğretim görevlileri lisans tamamlama öğrenimlerini, kendi alanlarında program uygulayan diğer üniversitelerde yapabilecekleri gibi, bu öğretim görevlileri için, ilgili üniversiteler tarafından yoğunlaştırılmış programlar halinde yaz veya akşam öğretimi de düzenlenebilir. Bu konuda, hangi üniversitelerde yaz ve akşam öğretimi yapılabileceği, Yükseköğretim Kurulu tarafından kararlaştırılır.
Yaz ve akşam öğretiminden yararlanmak isteyenler, Yükseköğretim Kuruluna iletilmek üzere 15 Temmuz 1984 tarihine kadar üniversitelerine başvururlar.
Yürürlük
MADDE 10. Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11. Bu Yönetmeliği Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yürütür.
 

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer Mevzuatlar

  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.