İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İçtihat

      Soruşturma izni  
 

  Çok Okunan İçtihat

Yapının yıkılması yönünde verilen belediye encümeni kararlarını uygulamayanlar için, soruşturma izni verilmesi gerektiği
Yetkili makamın soruşturma izni verilmemesi yolundaki kararı, iptal davasına konu edilecek bir idari işlem değildir
Yargı kararının gereğine göre işlem tesis etmek zorunda olan idarenin; bu yargı kararının gereğini süresi içinde yerine getirmesi gerekirken, yargı kararını uygulamama yoluna gidilemeyeceği
Üniversite personeli olan ve 2547 sayılı Yasa’nın 53 üncü maddesine göre, dekanlarla iştirak halinde suç işledikleri anlaşılanlar hakkında, vali tarafından 4483 sayılı Yasa hükümlerine göre ön inceleme yaptırılarak karar verilmesine hukuken olanak bulunmadığı
İlk soruşturma tamamlandığında üniversite rektörlerinin oluşturduğu yetkili kurulların lüzum-u muhakeme ve men-i muhakeme dışında bir karar vermelerinin mümkün olmadığı

  Son Eklenen İçtihat

Yetkili makamın soruşturma izni verilmemesi yolundaki kararı, iptal davasına konu edilecek bir idari işlem olarak nitelendirileme
4483 Sayılı Yasa hükümlerine göre yetkili merci tarafından verilmiş bulunan kısmen soruşturma izni verilmesine ilişkin kararın bir idari işlem olarak nitelendirilmesi suretiyle iptali istemiyle idare mahkemesinde açılmış iptal davası
Sanığın, tedavi için hastaneye getirilen kişinin resen takibi gerektiren şüpheli bir olay sonucunda öldüğünü Cumhuriyet Başsavcılığına bildirmemek şeklindeki eylemi
Yükseköğretim Kurulu Başkanlılğına verdiği dilekçesine cevap verilmemesi karşısında zımni men-i muhakeme kararı oluştuğunu belirtilerek bu kararın kaldırılması isteminin incelenmeksizin reddi hakkında
Müsteşar yardımcılarının teftiş kurulu başkanının üstü konumunda olmadığı
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.