İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İçtihat

      İmar Planlarında Kısıtlılık  
 

  Çok Okunan İçtihat

  Son Eklenen İçtihat

Taşınmazın 1. derece doğal sit alanı olması nedeniyle kullanılamamasından doğan bir zarardan söz edilemeyeceği, , kamulaştırma, takas, kesin inşaat yasağı.
17.07.2012 tarihli satış işlemi sonucu mülkiyet sahibi olan davacı açısından kısıtlılık halinden kaynaklanan ve tazminatı gerektirir mağduriyetinin henüz bulunmadığı
imar plânında "yol ve yeşil alan" olarak ayrılmasına rağmen, kamulaştırılmaması nedeniyle taşınmazın değerinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazmini ve taşınmazın davalılar adına tescili
Plan değişikliği için başvuru, kısıtlılık hali, kamulaştırma ya da parselasyon yapılmayarak mülkiyet hakkının ihlali.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesindeki adil yargılanma ilkesi, taşınmaza kamulaştırmasız el atılma
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.