İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İçtihat

      İhale Hukuku  
 

  Çok Okunan İçtihat

Tıbbi tetkik ve tanı hizmetleri (Radyoloji görüntüleme hizmet alımına ilişkin ihale)
2886 sayılı Yasa kapsamında bir ihale işi olan emanet usulünde taşeron aracılığıyla yaptırılacak işlerde de, hem taşeron seçimi için yapılan ihalelerde hem de taşeronların (yüklenicilerin) 83. maddede yer alan ve bu kanunda belirtilen amaç ve ilkelere aykırı davranışlarında bulunanlar için öngörülen "ihalelere katılmaktan yasaklama" yaptırımının uygulanması gerektiği
Kamu İhale Kurulunun itirazen şikâyet başvuruları üzerine hangi kararları alacağının Yasayla belirlendiği
davacı şirketin daha işin başında yasal olmayan bazı işlemlere başvurduğunun belirlenip haklı bir nedene dayanarak ihalenin fesih etmesi üzerine, geçici teminatı hazine lehine irat kaydetme hakkı oluştuğu
İdare mahkemesince, uyuşmazlığın esasının incelenerek bir karar verilmesi gerekirken, davalı idarenin, ihaleden yasaklama kararı verme konusunda yetkili olmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda verilen kararda hukuki isabet bulunmamaktadır.

  Son Eklenen İçtihat

 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.