İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İçtihat

      Ecrimisil  
 

  Çok Okunan İçtihat

Ecrimisil ihbarnamesine karşı yapılan itiraz üzerine ecrimisil düzeltme ihbarnamesiyle yeni bir husus getirilmişse 2577/11. madde işletilir
sözleşme süresi sona erdiği halde kiracının taşınmazı tahliye etmemesi halinde idarece tahliye edileceğine ilişkin kuralın, ecrimisil istenilmesine engel teşkil etmeyeceği
Davacının tapu tahsis belgesine istinaden kullandığı taşınmaz nedeniyle, tapudaki şerhin terkininden önceki dönem için ecrimisil alınamayacağı
Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerde büfe için alınmış işletme ruhsatı ile ticari faaliyette bulunması ve bu yer için ecrimisil ödemiş olmasının işgalin devamı için kazanılmış hak sağlayamayacağı
Davacıların Hazine ile paydaş olduğu taşınmazın işgali nedeniyle istenilen ecrimisilin; paydaşlardan herbiri paydaşlık giderilmediği sürece taşınmazın her noktası üzerinde payı oranında hak sahibi olduklarından, davacı tarafından payından fazla kulllanıldığı belirlenen kısmın, diğer hissedarlara ait olabileceği görüşünde buludurulmaksızın, olabileceği idarenin kendi payını gerekçe göstererek ecrimisil isteyemeyeceği

  Son Eklenen İçtihat

 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.