İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  > İçtihat

Ruhsatsız kısımların elektrik ve su gibi hizmetlerden yararlandırılmaması

Ruhsatsız kısımların elektrik ve su gibi hizmetlerden yararlandırılmaması gerekmekte ise de, ruhsatlı işyerinin arka kısmına ruhsat almadan yapılan kısmın elektrik ve su gibi hizmetlerinin kesilmesi gerekirken işyerini tümünün elektrik ve suyunun kesilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı hk.
Danıştay Altıncı Dairesinin 25.11.2008 gün ve E:2006/8061, K:2008/8228 sayılı kararı.
 
 
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 31. maddesinde “İnşaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılarda, izin alıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerden faydalandırılmazlar. Ancak, kullanma izni alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilirler.” hükmüne yer verilmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliğinin 10. maddesinin 2. fıkrasında ise; “Kullanma izni verilmiş yapılarda sonradan, ruhsat alınması gerektiği halde ruhsat alınmadan ruhsat ve eklerine aykırı işler yapıldığı takdirde bunların düzeltilmesine veya ruhsata bağlanmasına kadar binanın bu kısımlarında elektrik, su gibi hizmetlerin devamına izin verilmez. Ayrıca, ruhsat ve eklerine aykırı yapılan husus binanın ortak yerinde ise, binanın tümü elektrik ve su gibi hizmetlerin devamından faydalandırılmaz.” hükmü öngörülmüştür.
Yukarıda belirtilen hükümler uyarınca ruhsatsız kısımlar elektrik ve su gibi hizmetlerden yararlandırılamayacağından, olayda dava konusu 52 nolu dükkânın tümünün elektrik ve suyunun kesilmesine yönelik olarak işlem tesis edilmesinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, … İdare Mahkemesinin 26.4.2006 günlü, E:2005/358, K:2006/679 sayılı kararının BOZULMASINA, dosyanın adı geçen mahkemeye gönderilmesine, 25.11.2008 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Henüz yorum yapılmamış.

 
  Diğer İçtihatlar
Başka içtihat kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.