İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Haberler

 Hukuki el atma nedeniyle açılan davalarda 6745 sayılı Kanunun uygulanıyor

 

 "Özel Proje Alanı" kullanım türünün, imar mevzuatına ve planlama esaslarına aykırı olduğu

Dava, İstanbul İli, … İlçesi, … 2. Kısım Mahallesi, .. ada ile .. ada, ...

31 2016

  Uyuşmazlığın işlem tarihinde yürürlükte bulunan yasa maddesi uyarınca değerlendirilmesi

5998 sayılı Belediye Kanunu'nun Geçici 1. maddesi hakkında Anayasa Mahkemesi'nin 18.10.2012 günlü, E:2012/82, K:2012/159 kararı ile iptali ...

16 2016

 Bursa (İstinaf) Bölge İdare Mahkemesi kapandı. HSYK kararına göre idari yargıda İstinaf mahkeme sayısı 7'ye indirildi. Kararın yarın ki Resmi Gazete'de yayımlanması bekleniyor

...

29 2016

 Yapı ruhsatı, yapı kullanma izni, imar planının sonradan iptali, inşaatın ruhsat ve eklerine aykırı olmadığı, inşaat açısından kazanılmış hakkın varlığı

 10 m. İmar yolu, nazım imar planına uyma zorunluluğu, planların birlikteliği

 İmar para cezası, temel para cezası, artırım oranları, yapı tatil tutanağı.

 İmar para cezası hesabı, yapı inşaat alanı, yapı maliyet birim fiyatı

Yapılan imalat binanın statiğini etkilemiyor ise para ...

04 2016

 İmar para cezası, yapı denetim şirketinden hizmet alınmaksızın inşai faaliyete devam edilmesi.

3194 sayılı İmar Kanunun 42. maddesinin 2. fıkrasına göre para cezası verilebilmesi için  bu maddede ...

04 2016

Toplam Haber: 404 Gösterilen: 1-10
Sayfa: 1 2 3 ... 40 41 « »

 

 
  Haber Kategorileri

  En Çok Okunan Haberler

2577 sayılı İYUK (5.7.2012 Değişiklikleri dahil)
4483 sayılı Kanuna göre soruşturma izni kararına itiraz dilekçesi nereye verilir?
Hatalı ödemenin geri alınması için Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uygulanmaz.
Yüksek Seçim Kurulu 12 Eylül 2010 referandum takvimini belirlledi
Ecrimisil ihbarnamesine itiraz üzerine dava açma süresi 2577 sayılı Yasanın 11. maddesine göre hesaplanır
İmar para cezalarında milat tarihi 17.12.2009 Geçmişe ceza yok
İmar Kanunu'nun 5940 sayılı Kanun ile değiştirilen 42. maddesine göre mükerrer cezalandırma
Radyoloji Personelinin çalışma saatleri - mesaisi
Rekreasyon Alanında konut, ticaret, lojman, otel ve resmi kurum yapısı yapılamaz.
İmar para cezalarına karşı Sulh Ceza Mahkemelerine itiraz edilecek. (Anayasa Mahkemesi kararları dikkate alınmadı)
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.