İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
   
 
  > Dava Dilekçesi

İmar planına aykırı olarak düzenlene imar durumu belgesinin iptali için açılacak davada dilekçe örneği.

 
Yürütmenin Durdurulması İstemlidir.
………..  İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA
                                                                                 ………….
 
 
DAVACI………...….:
Adresi……………....:
VEKİLİ……….........:
Adresi……………....:
DAVALI……………:
TEBLİĞ TARİHİ….:
Dava Konusu İşlem..: …… İli, …… ilçesi,……..Mahallesi, …… Mevkiinde, tapunun …..pafta, … ada, …. Parsel sayısında kayıtlı taşınmaz için yapı ruhsatına esas olmak üzere imar durumu (çapı) belgesi talebim üzerine davalı Belediye Başkanlığı İmar İşleri Müdürlüğünce tarafıma verilen ......…. Tarih ve  ….….. sayılı imar durumu belgesinin iptali ile yürütmenin durdurulması istemidir.
OLAY VE HUKUKİ AÇIKLAMA: …… İli, …… ilçesi,……..Mahallesi, …… Mevkiinde, tapunun …..pafta, … ada, …. Parsel sayısında kayıtlı taşınmaz için yapı ruhsatına esas olmak üzere imar durumu (çapı) belgesi talebinde bulundum. Bu talebim  üzerine davalı Belediye Başkanlığı İmar İşleri Müdürlüğünce tarafıma verilen ......…. Tarih ve  ….….. sayılı imar durumu belgesi verildi. Ancak bu imar durumu belgesinde, komşu parsel çekme mesafesinin, imar planına aykırı olarak verilmiş olduğundan iptalini istemek zorunda kaldık. verildi.
Yürürlükteki imar planına göre komşu parsel yaklaşma sınırı 3 M. olmasına davalı belediyece komşu parsel sınırına yaklaşma mesafesi 4,5 M. olarak düzenlenmiştir. Buna gerekçe olarak da komşu parsel malikinin daha önce yapısını yapması ve binasını parsel sınırına yakın oturtulduğundan yeterince ışıklık kalmasının temini amacıyla yapıldığı ileri sürülmektedir. Burada komşu parsel malikinin kendi hatası ve idarenin de bu duruma göz yumması sonucunda benim mağduriyetim söz konusu olacaktır. Hal bu ki, yürürlükteki imar planına göre benim 3 M. den daha fazla çekme yapmam hukuka uygun değildir.
Bu nedenle, imar planına aykırı olarak düzenlenen imar durumu belgesinin iptalini talep etmek zorunda kaldık.
YASAL DELİLLER: : 3194 sayılı İmar Kanunu ve diğer ilgili mevzuat, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu.
SONUÇ VE İSTEM:
Açıklanan nedenlerle, …… İli, …… ilçesi,……..Mahallesi, …… Mevkiinde, tapunun …..pafta, … ada, …. Parsel sayısında kayıtlı taşınmaz için yapı ruhsatına esas olmak üzere imar durumu (çapı) belgesi talebim üzerine davalı Belediye Başkanlığı İmar İşleri Müdürlüğünce tarafıma verilen ......…. Tarih ve  ….….. sayılı imar durumu belgesinin iptali ile idari işlemlerin uygulan­ması ha­linde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işle­min açıkça hukuka aykırı olması şartlarının birlikte gerçekleştiğinden yürütmenin durdurulması istemidir.
 
TARİH
İSİM
İMZA
 


Yorum Eklemek için Üye Olmalısınız
Yazdır
E-posta ile gönder

Henüz yorum yapılmamış.
 
  Diğer Dava Dilekçeleri
Başka dava dilekçesi kaydı bulunmamaktadır

  Mevzuatlar
  İçtihatlar
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.