İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Vergi Hukuku > Vergi Usul Hukuku > Vergi ziyaı cezası

Vergi ziyaı cezası

    BİRİNCİ BÖLÜM : VERGİ ZİYAI CEZASI :
    VERGİ ZİYAI CEZASI
    Madde 344 - (Değişik madde: 22/07/1998 - 4369/11 md.)
    (Değişik fıkra: 23/01/2008-5728 S.K./274.mad) 341 inci maddede yazılı hallerde vergi ziyaına sebebiyet verildiği takdirde, mükellef veya sorumlu hakkında ziyaa uğratılan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir.
    Vergi ziyaına 359 uncu maddede yazılı fiillerle sebebiyet verilmesi halinde bu ceza üç kat, bu fiillere iştirak edenlere ise bir kat olarak uygulanır.
    Vergi incelemesine başlanılmasından veya takdir komisyonuna sevk edilmesinden sonra verilenler hariç olmak üzere, kanuni süresi geçtikten sonra verilen vergi beyanameleri için bu madde uyarınca kesilecek ceza yüzde elli oranında uygulanır.
    (Mülga fıkra: 11/08/1999 - 4444/14 md.)
    KAÇAKÇILIKTA CEZA:
    Madde 345 - (Mülga madde: 22/07/1998 - 4369/82 md.)
    TEŞVİK:
    Madde 346 - (Mülga madde: 22/07/1998 - 4369/82 md.)
    YARDIM:
    Madde 347 - (Mülga madde: 22/07/1998 - 4369/82 md.)
    İKİNCİ BÖLÜM : AĞIR KUSUR VE KUSUR
    AĞIR KUSURUN TARİFİ:
    Mükerrer Madde 347 - (Ek madde: 30/12/1980 - 2365/72 md.; Mülga madde: 22/07/1998 - 4369/82 md.)
    KUSURUN TARİFİ:
    Madde 348 - (Mülga madde: 22/07/1998 - 4369/82 md.)
    AĞIR KUSURDA CEZA:
    Madde 349 - (Mülga madde: 22/07/1998 - 4369/82 md.)
    KUSURDA CEZA:
    Mükerrer Madde 349 - (Ek madde: 30/12/1980 - 2365/75 md ; Mülga madde: 22/07/1998 - 4369/82 md.)
    TAHRİRE DAYANAN VERGİLER İLE KANUNİ SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA KENDİLİĞİNDEN VERİLEN BEYANNAMELER İÇİN KUSUR CEZASI:
    Madde 350 - (Mülga madde: 22/07/1998 - 4369/82 md.)

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.