İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Vergi Hukuku > Gelir Vergisi

Gelir Vergisi

    GELİR VERGİSİ KANUNU
    Kanun Numarası: 193
    Kabul Tarihi: 31/12/1960
    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/01/1961
    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10700
    BİRİNCİ KISIM : MÜKELLEFİYET
    BİRİNCİ BÖLÜM : VERGİNİN MEVZUU
    MEVZUU:
    Madde 1 - (Değişik madde: 07/01/2003 - 4783 S.K./1. md.)
    Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tabidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.
    GELİRİN UNSURLARI:
    Madde 2 - (Değişik madde: 07/01/2003 - 4783 S.K./2. md.)
    Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır :
    1. Ticari kazançlar,
    2. Zirai kazançlar,
    3. Ücretler,
    4. Serbest meslek kazançları,
    5. Gayrimenkul sermaye iratları,
    6. Menkul sermaye iratları,
    7. Diğer kazanç ve iratlar.
    Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.

 


  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.