İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Vergi Hukuku > Belediye Gelirleri > Kaynak suları harcı

Kaynak suları harcı

    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: KAYNAK SULARI HARCI
    KONU:
    Madde 63 - Özel kaplara doldurulup satılacak olan kaynak sularının (işlenmiş sular dahil) belediyelerce denetlenerek hangi kaynaklara ait olduklarını gösterecek şekilde bu kaplara özel işaret konulması, Kaynak Suları Harcına tabidir. *1*
    MÜKELLEF:
    Madde 64 - Kaynak Suları Harcını, kaynak sularını özel işaretli kaplara doldurup satanlar ödemekle mükelleftirler.
    TARİFE:
    Madde 65 - Kaynak suları harcı, aşağıdaki hadler içinde düzenlenecek tarifeye göre alınır.
    (Değişik tarife: 30/12/2004 - 5281 S.K./21.mad) *1*       Harcın Tutarı (YTL)
                            En az      En çok
    1 litreye kadar olan şişe ve benzeri kaplardan (kap başına) 0,01       0,03
    1 litreden büyük şişe ve benzeri kaplardan (beher litre)    0,005    0,015
    HARCIN ÖDENMESİ:
    Madde 66 - Kaynak Suları Harcı, bu suların satışa arzı için kaplara doldurulmasını müteakip, kaplar üzerine özel işaret konulması sırasında bu işi yapan belediyeye makbuz karşılığı peşin olarak ödenir. Başka bir belediye sınırları ve mücavir alanları içinde satışa arz edilen kaynak sularından ikinci bir kez harç alınmaz.

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.