İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Vergi Hukuku > Belediye Gelirleri > Hayvan Kesimi, muayene ve denetleme harcı

Hayvan Kesimi, muayene ve denetleme harcı

ALTINCI BÖLÜM: HAYVAN KESİMİ, MUAYENE VE DENETLEME HARCI
    KONU:
    Madde 72 - Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde, belediyelerce veya yetkili mercilerce verilen izne dayanılarak özel kişi ve kuruluşlarca tesis edilen mezbaha ve kanaralarda kesilen hayvanların kesim öncesi ve sonrası muayenesi veya belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında kesilmiş olup da belediye sınırı içinde satışa arz edilecek etlerin sağlık bakımından muayene ve denetlenmesi, hayvan Kesimi Muayene ve Denetleme Harcına tabidir.
    (Ek fıkra: 04/12/1985 - 3239/120 md.) 2678 sayılı Kanuna göre kurulan resmi ve özel kombinalar bu harçtan muaftır.
    MÜKELLEF:
    Madde 73 - Harcı, hayvan veya et sahipleri ödemekle yükümlüdür.
    TARİFE:
    Madde 74 - Harç hayvan başına aşağıdaki tarifeye göre hesaplanır.
    (Değişik tarife: 30/12/2004 - 5281 S.K./23.mad) *1*
          Harcın Tutarı (YTL)
    En az En çok
    ---------- ----------
    Hayvanın cinsi:
    a) Küçükbaş       1   3
    b) Büyükbaş
          2,5   7,5
    HARCIN ÖDENMESİ :
    Madde 75 - Harç, makbuz mukabilinde peşin olarak alınır.

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.