İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Vergi Hukuku > Belediye Gelirleri > Çeşitli harçlara ait tarifeler

Çeşitli harçlara ait tarifeler

ÇEŞİTLİ HARÇLARA AİT TARİFELER:
    Madde 84 - Bu bölümde yazılı çeşitli harçlar aşağıdaki tarifeye göre alınır.
    (Değişik tarife: 30/12/2004 - 5281 S.K./26.mad) *1*
                               Harcın Tutarı (YTL)
    İnşaat alanı       En az En çok
          ----- ------
    1. Kayıt ve suret harçları:
    a) Her sayfa başına       0,25 0,75
    b) Harita plan ve krokilerin beher metrekaresinden    4 12
    2. İmarla ilgili harçlar (Ticaret ve konut bölgeleri için ayrı ayrı):
    a) İlk parselasyon harcı (beher metrekare için)    0,05 0,15
    b) İfraz ve tevhid harcı (beher metrekare için)    0,05 0,15
    c) Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat metrekaresi için)    0,05 0,15
    d) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı
    da) Toprak (beher metreküp için)    0,15 0,45
    db) Kanal (beher metrekare için)    0,50 1,50
    e)Yapı kullanma izni harcı (beher inşaat metrekaresi için)    0,05 0,15
    3. İşyeri açma izni harcı:
    (beher metrekare için işin mahiyetine göre) 0,10 1
    Ancak bu miktar hiçbir suretle beşbin metrekareye isabet edecek
    tutarı aşamaz.
    4. Muayene ruhsat ve rapor harcı    5 15
    5. Sağlık belgesi harcı    1 3
    ÇEŞİTLİ HARÇLARIN UYGULAMA ESASLARI VE ÖDENMESİ:
    Madde 85 - Bu bölümde yazılı harçlar makbuz karşılığında veya basılı damga vurulmak suretiyle peşin olarak ödenir.
    Harçların uygulanmasına ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

 

 
  Mevzuat
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.