İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku > Özel Personel Kanunu Olan Kamu Görevlileri > Sayıştay personeli

Sayıştay personeli

Sayıştayın görev ve yetkisi
Madde 1- Sayıştay, genel ve katma bütçeli dairelerin gelir ve giderleri ile mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemek ve sorumluların hesap ve işlemlerini yargılama yolu ile kesin hükme bağlamak ve kanunlarla verilen inceleme, denetleme ve hükme bağlama işlerini yapmakla görevlidir.
Sayıştay yargı ve karar organları
Madde 2- Sayıştay kuruluşuna dahil yargı ve karar organları şunlardır:
a) Daireler,
b) Daireler Kurulu,
c) Temyiz Kurulu,
d) Genel Kurul,
e) Yüksek Disiplin Kurulu,
f) Memurlar Seçim ve Disiplin Kurulu.
Hazine temsilcisi sıfatiyle savcılık bu kuruluşa dahildir.
Sayıştay mensupları
Madde 3- Sayıştay mensupları şunlardır:
1. Meslek mensupları:
a) Birinci Başkan, Daire Başkanları ve Üyeler,
b) (1260 S.K. 17. Mad. ile kaldırıldı)
c) Raportörler,
ç) Uzman Denetçi, Başdenetçi, Denetçi ve Denetçi Yardımcıları,
2. Yönetim mensupları:
a) (1260 S.K. 17.mad. ile kaldırıldı)
b) Müdürler, Müdür Yardımcıları ve Memurlar.
3. Savcı ve Savcı Yardımcıları.

 

 
  Mevzuat
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.