İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku > Memur disiplin hukuku

Memur disiplin hukuku

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
 
Disiplin cezalarının çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller:
Madde 125 – (Değişik: 12/5/1982 - 2670/31 md.)
Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
A - Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.
C - Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.
D - Kademe ilerlemesinin durdurulması: Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.
E - Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.

 

 
  Memur disiplin hukuku Alt Başlıklar
Uyarma
Kınama
Aylıktan kesme
Kademe ilerlemesinin durdurulması
Derece yükselmesinin durdurulması
Devlet memurluğundan çıkarma
Yönetim görevinden ayırma
Görevinden çekilmiş sayılma
Üniversite öğretim mesleğinden veya kamu görevinden çıkarma
Yer değiştirme cezası
Diğer Disiplin Cezaları
Sicil
Disiplin cezalarında tekerrür
Disiplin cezalarının silinmesi
Disiplin soruşturması
Disiplin cezalarına itiraz
Savunma hakkı
Disiplin cezalarının uygulanması
Disiplin cezalarınnda karar verme süresi
Yüksek Disiplin Kurullarının Karar Usulü, Memurun Hakkı
Cezai Kovuşturma ile Disiplin Kovuşturmasının Bir Arada Yürütülmesi
Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri
Disiplin cezalarına karşı itiraz üzerine yapılacak işlemler
İhtar
Tevbih
Ders ücretlerinin kesilmesi
Maaş kesilmesi
Kıdem indirilmesi
Derece indirilmesi
Meslekten çıkarılma
İstifa etmiş sayılma
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.