İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku > Devlet Memurlarının Sosyal Hakları ve Yardımları > Devlet Memurları İçin Tedavi Yardımı

Devlet Memurları İçin Tedavi Yardımı

    DEVLET MEMURLARI KANUNU
    Kanun Numarası : 657
    Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965
    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965
    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056
BÖLÜM 8: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
   
   KISIM - VI: SOSYAL HAKLAR VE YARDIMLAR
   
    TEDAVİ YARDIMI:
    Madde 209 - (Değişik madde: 30/05/1973 - KHK 5/8 md.;Mülga madde: 31/05/2006-5510 S.K./106.mad)

 

 
  Mevzuat
  İçtihat
Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının tedavi yardımından yararlanabilmesi için, muhtaçlık koşulunun aranacağı
Belediye hastanelerin niteliği
Kalbe takılan stenin bedelinin tamamını ödenmesi gerekir
Kalp rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede resmi tabip raporuyla görülen lüzum (ve ivedilik) üzerine yapılan tedavide kullanılan tıbbi malzeme giderlerinin tamamının Sandıkça karşılanması gerektiği
Devlet memurunun bakmakla yükümlü olduğu ana ve babasının tedavi yardımından yararlanabilmesi
Aylıksız izinli olan devlet memuru, tedavi yardımından yararlanmaya devam eder
İlgililerin izni veya talebi olmadan da çocukları adına sağlık karnesi düzenlenmesinin zorunlu olduğu
serbest diş hekimine yaptırılan tedavi bedeli
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.