İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku > Devlet Memurlarının Mali Hükümleri (Aylık, Zam ve Tazminatlar) > Devlet Memurlarının Derece Değişikliğinde Verilecek Aylık

Devlet Memurlarının Derece Değişikliğinde Verilecek Aylık

    DEVLET MEMURLARI KANUNU
    Kanun Numarası : 657
    Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965
    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965
    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056
 
   
   
    DERECE DEĞİŞİKLİĞİNDE VERİLECEK AYLIK:
    Madde 161 - (Değişik madde: 12/02/1982 - 2595/10 md.)
    Derece yükselmesi veya daha aşağı bir dereceye atama halinde,
    A) (Değişik bent: 26/06/1984 - KHK 241/8 md.) Bulunduğu dereceden yukarı derecelere atanan memur;
    a) 68 nci maddenin (B) bendi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesine,
    b) Yeni girdiği derecenin ilk kademe göstergesi evvelce iktisap ettiği göstergeden düşük ise, iktisap ettiği göstergeye eşit olan kademenin göstergesine,
    Tekabül eden aylığı alır.
    Alt derecede eşit göstergeli kademede geçirilen süre dikkate alınır.
    B) Kazanılmış hak aylık derecelerinden daha aşağı bir dereceye atanan memur, kazanılmış hak aylık dereceleri saklı kalmak kaydıyla,
    a) Atandığı derecede eski derecesinde almakta olduğu kademe göstergesine,
    b) Atandığı derecede eşit gösterge yok ise, eski göstergesine en yakın kademenin göstergesine,
    Tekabül eden aylığı alır.

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.