İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku > Devlet Memurlarının Mali Hükümleri (Aylık, Zam ve Tazminatlar) > Devlet Memurları İçin Eğitim , Öğrenim Tazminatı

Devlet Memurları İçin Eğitim , Öğrenim Tazminatı

    DEVLET MEMURLARI KANUNU
    Kanun Numarası : 657
    Kanun Kabul Tarihi : 14/07/1965
    Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 23/07/1965
    Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 12056
 
    B - EĞİTİM, ÖĞRETİM TAZMİNATI
    Eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda fiilen öğretmenlik yapanlara; (Öğretmen unvanlı kadrolarda bulunanlardan okul müdürü ve okul müdür yardımcısı, yönetici ve eğitim uzmanı olarak görevlendirilenler ile cezaevi okullarında çalışan öğretmenler dahil ilköğretim Müfettişleri hariç olmak üzere)
    a) 1-2 nci derecelerden aylık alanlar için %100'üne,
    b) 3 ve 4 üncü derecelerden aylık alanlar için %95'ine,
    c) Diğer derecelerden aylık alanlar için %85'ine,
    (Ek fıkra: 30/06/2004 - 5204 S.K./1.md) Birinci fıkrada sayılanlardan ayrıca;
    a) Başöğretmen unvanını kazanmış olanlara % 40'ına,
    b) Uzman öğretmen unvanını kazanmış olanlara % 20'sine,
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarına atelye, laboratuvar veya meslek dersleri öğretmeni olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil öğretmen ünvanlı kadrolara atananlardan Bakanlar Kurulunca belirlenecek okul, kurum ve branşlarda görev yapanlara ayrıca;
    a) Dört yıl veya daha fazla yükseköğrenim görenler için %15'ine,
    b) Üç ve iki yıllık yükseköğrenim görenler için %10'una,

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.