İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  Kamu Görevlileri (Memur) Hukuku > Devlet Memurlarının Atanma ve Tayinleri > Atama ve yer değiştirme

Atama ve yer değiştirme

 

 
  Mevzuat
  İçtihat
Müşterek kararname ile ataması yapılan bir kişinin, bu kadro ve görevinden alınarak müşterek kararname ile atama yapılmasını gerektirmeyen başka bir göreve atanması durumunda uygulanacak olan usul
Aynı özüre dayalı yer değiştirmelerde hizmet puanı esas alınmalıdır
Müdür Yardımcılığından norm kadro fazlası sayılarak alınan kişinin, görev yaptığı okulda, branşında boş kadro olmaması halinde ihtiyaç bulunan bir okula öğretmen olarak atanabilir
Görevlendirme yoluyla yürütülen bir görevin, bir üst kadroya atanma bakımından hizmet süresi koşulunun yerine getirilmesini sağlamayacağı
Davacının mesai arkadaşlarınca, sağlık durumuna ilişkin olarak düzenlenen tutanağın, naklen atanmasına dayanak alınamayacağı
Müfettişlerin, teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan ahlaki, sıhhi ve mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe, istekleri dışında idari görevlere atanamayacakları
Dava konusu işlemde sebep yönünden hukuka aykırılık bulunmamakta ise de; davacının eşinin sağlık durumunun gözetilmesi gerektiği
Sağlık özrü nedeniyle naklen atanan davacının kadro unvanının değiştirilmesinde hukuka uyarlık bulunmadığı
Faaliyette olmayan sağlık istasyonuna yapılan atamada hukuka uyarlık bulunmadığı
: İdarenin, mevzuat hükmüne ve kariyer ve liyakat ilkelerine açıkça aykırı işlemini geri almasında hukuka aykırılık bulunmadığı
Görevden alınması yolunda verdiği dilekçeyi işlem kurulmadan önce geri alan davacının, yalnızca anılan dilekçeye dayanılarak alınmasında hukuka uyarlık bulunmadığı
Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmiş olmasının yöneticilikten alınmayı gerektirmediği, soruşturmanın içeriği ve fiilin niteliği gözönüne alınarak yöneticilikten alınmayı gerektiren bir fiil olup olmadığının tespit edilmesi gerektiği
Görevi ile ilgili zorunlu bir nedenle, görevde yükselme eğitimine iki kez katılamayan davacı
Hizmetin, kadro koşullarını taşımayan personel tarafından yürütülmesi ve imza yetkisinin kaldırılmaması konusunda, idarenin yargı kararı ile zorlanamayacağı
Zabıta memurluğuna atamada, belediye başkanının onayının yeterli
Danıştay İDDGK na göre sözlü sınav nasıl yapılacak.
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.