İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İmar Hukuku > Kamulaştırma

Kamulaştırma

KAMULAŞTIRMA KANUNU
                                                                               
    Kanun Numarası        : 2942                                               
    Kabul Tarihi          : 4/11/1983                                           
    Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 8/11/1983 Sayı: 18215                       
    Yayımlandığı Düstur   : Tertip: 5 Cilt: 22 Sayfa: 843                    
                                                                                
                              BİRİNCİ KISIM                                    
                              Genel Hükümler                                   
                                                                                
                              BİRİNCİ BÖLÜM                                    
                          Amaç, Kapsam ve Tanımlar                             
                                                                                
    Amaç ve kapsam                                                             
    Madde 1 - Bu Kanun; kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzelkişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzelkişilerince kamulaştırılmasında yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemlerini düzenler.                                  
    Özel kanunlarına dayanılarak gerçek ve özel hukuk tüzelkişileri adına yapılacak kamulaştırmalarda da, bu Kanun hükümleri uygulanır.                      
                                                                               

 


  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.