İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İmar Hukuku > İmar hukuku soru ve cevaplar > Yeniden ruhsat verilirken harçlar da herhangi bir iskonto yapılır mı?

Yeniden ruhsat verilirken harçlar da herhangi bir iskonto yapılır mı?

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 12. maddesinde; “Ruhsat süresi içinde tamamlanması mümkün olamayacağı için beşinci yıl içinde ruhsat yenilemek üzere ilgili idareye başvurarak ruhsat yenilemesi yapılan yapılar hakkında, ruhsat alma tarihinde yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır” hükmü yer almaktadır. Bu Yönetmelik hükmünden de anlaşılacağı üzere, yasal süresi içerisinde ruhsatını yenilemeyen ve ruhsatı geçersiz olan yapının ruhsatı yenilenirken, yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınmak durumundadır. Söz konusu yapıdan tekrar harç alınması veya alınacak bu harç bedelinde iskonto yapılması veya eski harç bedelinin iade edilmesine ilişkin hususlarda uyulamaya esas görüşün Maliye Bakanlığının da görüşü alınarak İçişleri Bakanlığı (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) tarafından verilmesinde yarar görülmektedir.

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.