İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İmar Hukuku > İmar hukuku soru ve cevaplar > Yapı kullanma izni verilirken SGK’dan borcu yoktur yazısı alınması zorunlu mudur?

Yapı kullanma izni verilirken SGK’dan borcu yoktur yazısı alınması zorunlu mudur?

6.7.2004 tarih, 25514 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5198 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu, Sosyal Sigortalar Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 8. maddesi ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 8. maddesine göre “Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler, yapı ruhsatı verdikleri inşaatları ruhsat tarihinden itibaren bir ay içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

12. maddesi ile de: Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer merciler tarafından Yapı Kullanma İzin Belgesi verilmeden önce ilgililerden bu bina inşaatı işyerlerinden dolayı kuruma borçlarının bulunmadığına dair Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi zorunludur.” hükmü getirilmiştir.

3194 sayılı İmar Kanununda yapı kullanma izni verilmesi esnasında Kuruma borçlarının bulunmadığına ilişkin bir belge istenilmesine yönelik bir hüküm bulunmamasına rağmen, 506 sayılı Kanun uyarınca söz konusu belgenin alınması yasal zorunluluktur. Bu konudaki sorunlar için İçişleri Bakanlığına ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına başvurulması gerekmektedir.

 

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.