İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İmar Hukuku > İmar hukuku soru ve cevaplar > Yapı kullanma izin belgesi olmadan elektrik ve su bağlanabilir mi

Yapı kullanma izin belgesi olmadan elektrik ve su bağlanabilir mi

26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 25. maddesiyle İmar Kanununa eklenen Geçici 11. maddede; “Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olup, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılara; yol, elektrik, su, telefon, kanalizasyon, doğal gaz gibi alt yapı hizmetlerinden birinin veya birkaçının götürüldüğünün belgelenmesi halinde, ilgili yönetmelikler doğrultusunda fenni gereklerin yerine getirilmiş olması ve bu maddenin yayımı tarihinden itibaren başvurulması üzerine,  kullanma izni alınıncaya kadar ilgili mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su ve/veya elektrik bağlanabilir. Bu kapsamda, ilgili belediyeden dağıtım şirketlerine elektriğin kesilmesi talebinin söz konusu olması halinde aboneliği iptal edileceğinden, su ve/veya elektrik bağlanması herhangi bir kazanılmış hak teşkil etmez. Ancak, yapı (inşaat) ruhsatı alınmış ve buna göre yapılmış olma şartı 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış olan yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan abonelikler de ait olduğu gruba dönüştürülür." hükmü yer almaktadır.

Anılan madde hükmü uyarınca bazı koşulların yerine getirilmesi şartıyla 12.10.2004 tarihinden önce yapı ruhsatı almayan veya 12.10.2004 tarihinden sonra yapı ruhsatı alan ancak yapı kullanma izni almayan yapıların teknik altyapı hizmetlerden geçici olarak yararlanacağı öngörülmüştür. Ayrıca geçmiş yıllarda bütçe kanunlarında da benzer hükümler getirilmiştir. Ancak anılan hükümlerden dolayı bu hizmetlerden yararlanılması mümkün olup, aksi durumda 3194 sayılı İmar Kanununun 31. maddesine göre mümkün değildir. Bu hüküm mevzuata aykırı yapılar ve sahipleri hakkında İmar Kanununun 32 ve 42 nci maddeleri kapsamında işlem yapılmasını engellememektedir.

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.