İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İmar Hukuku > İmar hukuku soru ve cevaplar > Ruhsat aldığı halde 5 yıllık ruhsat süresi içerisinde tamamlanamayan ve ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılarda yeniden ruhsat verilirken harç alınır mı?

Ruhsat aldığı halde 5 yıllık ruhsat süresi içerisinde tamamlanamayan ve ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılarda yeniden ruhsat verilirken harç alınır mı?

İçişleri Bakanlığı’nın 03.09.2007 tarihli ve 21721 sayılı yazısı iletilen ve ekinde Maliye Bakanlığı’nın 07.08.2006 tarihli ve 61888 sayılı yazısında; 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Ek 1 inci fıkrasında, “Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yapılan her türlü bina inşaatı (ilave ve tadiller dahil), inşaat veya tadilat ruhsatının alınmasında Ek Madde 6'da yer alan tarifede gösterilen nispet ve hadlerde bina inşaat harcına tabidir.” Hükmü yer almakta olup, ek 2 inci maddesinin (j) fıkrası ile de, bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat ruhsatı alınmış olup da İmar Kanununun 10 uncu maddesi gereğince, ruhsatları yenilenen binalar, bina inşaat harcından istisna tutulduğu,

3194 sayılı İmar Kanununun 29. maddesinde; “Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır.

Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili sırasında ayrıca harç alınmaz. Ancak inşaat sahasında artış, bağımsız bölümlerin brüt alanında veya niteliğinde değişme olması halinde yeniden hesaplanacak harçtan evvelce ödenen harç tutarı tenzil edilir. Yeni durumda hesaplanan harç tutarında azalma olması halinde iade yapılmaz. Diğer kanunlardaki muafiyet hükümleri saklıdır.” Hükmüne yer verildiği,

Bu durumda yeniden inşaat ruhsat verilmesi sırasında, inşaat sahasında artış, bağımsız bölümlerin brüt alanında veya niteliğinde değişme olmaması halinde, yeniden bina inşaat harcı alınmaması gerektiği belirtilmiştir. Bu konuda uygulamaya esas görüşün Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca İçişleri Bakanlığından (Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü) alınmasında yarar görülmektedir.

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.