İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İmar Hukuku > İmar hukuku soru ve cevaplar > İnşaatlarda fenni mesul bulundurma zorunlu mudur?

İnşaatlarda fenni mesul bulundurma zorunlu mudur?

3194 sayılı İmar Kanununun, Fenni Mesuller ve Mesuliyetleri İle Müteahhit Sicilleri başlıklı 28. maddesinde; “Yapının nevine, ehemmiyetine ve büyüklük derecesine göre; proje ve eklerinin tanziminin ve inşaatın kontrolünün 38. maddede belirtilen meslek mensuplarına yaptırılmasının mecburidir.” ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 58. maddesinde “Fenni mesuller ünvanına ve eğitimine göre, yapının kanuna, plana, yönetmeliklere, ilgili diğer mevzuat hükümlerine, fen, sanat, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, Türk Standartları Enstitüsü standartlarına, teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığını denetleyeceğine dair taahhütnameyi ilgili idareye vermek zorundadır. Taahhütnamede fenni mesul ile mal sahibi arasında yapılan sözleşmede belirlenen fenni mesuliyet bitiş süresine ilişkin bilginin yer alması gerekir. Ayrıca, noter tasdikli imza sirküleri, Bağ-Kur veya sigorta kaydı, her yıl yenilenecek vergi kayıt belgesi de idareye verilir.” hükümleri yer almaktadır.

Dolayısıyla inşaatlarda sorumluluk alanına göre fenni mesul bulundurmak zorunlu olup, fenni mesulün yapı sahibi ile yapacağı sözleşmeyi ilgili idareye vermesi gerekmektedir. Yapı ruhsatı formlarında planlanan inşaatın bitirme tarihi ile ilgili bölümün doldurulması, ayrıca fenni mesullerin görevinin tamamlandığı tarihin bilinmesi için bu sözleşmelerin bir nüshasının ilgili idareye verilmesinde yarar görülmektedir.

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.