İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İmar Hukuku > İmar hukuku soru ve cevaplar > Belediyelerin imar planlarının uygulanmasında merkezi idarenin müdahalesi uygun mudur?

Belediyelerin imar planlarının uygulanmasında merkezi idarenin müdahalesi uygun mudur?

3194 sayılı İmar Kanununun 8. maddesi uyarınca; halihazır harita, imar planları, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni gibi imara ilişkin iş ve işlemlerden belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler, dışında ise il özel idareleri yetkilidir. İmar planlarına göre yapılan uygulamalarda ise belediyeler yetkilidir.

3152 sayılı Kanun uyarınca İçişleri Bakanlığının belediyelerin imara ilişkin iş ve işlemlerini denetleme yetkisi bulunmaktadır. Bunun dışında özel kanunlarla merkezi yönetimin, bakanlıkların da yetkileri bulunmaktadır. İmar Kanununun 9. maddesi ile de Bakanlığımıza bir takım görevler ve yetkiler verilmiştir.

Bu kapsamda merkezi yönetimin yerel yönetim yerine geçmeden, yerel üstü ölçeklerde karar alması gerekir. Merkezi yönetim; şehirleşme ve planlamaya yönelik politika üretme, yerel yönetimleri yönlendirme, yasal düzenlemeleri yapma ve denetleme gibi rolleri üstlenmelidir. Aksi halde bugün olduğu gibi planlama ve yapılaşma konusunda karmaşa meydana gelmekte, kurumlar arasında sağlıklı bir işbirliği kurulamamaktadır.

Belediyeler planlarını İmar Kanununa, Plan Yapımına Ait Yönetmeliğe, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olarak yaptığı, üst kademe plan kararlarını planlarına yansıttıkları, uygulamaya ilişkin bütün ayrıntıları planlarında belirledikleri, ulusal tanımlar ve standartlara uygun plan ürettikleri sürece, özel kanunlarla belirlenen alanlar ve verilen yetkiler dışında merkezi idarenin müdahalesi söz konusu olmayacaktır.

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.