İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İmar Hukuku > İmar Planı > İmar Planlarında Kısıtlılık

İmar Planlarında Kısıtlılık

 

 

 

DANIŞTAY 6. DAİRESİNİN EN SON İÇTİHADINA GÖRE DURUM:

Danıştay Altıncı Dairesine göre, Anayasa Mahkemesince 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 13. maddesinin 1 ve 3. fıkrasının iptal edilmesinin kişilerin resmi tesis alanında kalan taşınmazına yönelik olarak yapmış olduğu imar planı değişikliği başvurusu üzerine doğrudan plan değişikliğinin yapılmasını gerektirmeyeceği açıktır.

İlgililerin imar planı değişikliği istemlerinin idarelerce çevredeki nüfus, yoğunluk ve donatım dengesi yönünden irdelenmesi gerektiği, planlamanın genel ilkeleri dikkate alınarak uyuşmazlık konusu taşınmaza ayrıldığı amaç için ihtiyaç bulunmadığı sonucuna varıldığı taktirde plan değişikliği yapılmasının mümkün olduğu; bu konuda yapılacak Yargısal denetimde de imar planı değişikliği isteminin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olup olmadığının incelenmesi suretiyle karar verilmesi gerektiği açıktır.

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
Taşınmazın 1. derece doğal sit alanı olması nedeniyle kullanılamamasından doğan bir zarardan söz edilemeyeceği, , kamulaştırma, takas, kesin inşaat yasağı.
17.07.2012 tarihli satış işlemi sonucu mülkiyet sahibi olan davacı açısından kısıtlılık halinden kaynaklanan ve tazminatı gerektirir mağduriyetinin henüz bulunmadığı
imar plânında "yol ve yeşil alan" olarak ayrılmasına rağmen, kamulaştırılmaması nedeniyle taşınmazın değerinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazmini ve taşınmazın davalılar adına tescili
Plan değişikliği için başvuru, kısıtlılık hali, kamulaştırma ya da parselasyon yapılmayarak mülkiyet hakkının ihlali.
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesindeki adil yargılanma ilkesi, taşınmaza kamulaştırmasız el atılma
İmarda kısıtlılığa Danıştaydan kesin çözüm geldi (tazminat ödenecek)
İmar Hukuku İçtihatları
imar planı değişikliği istemlerinin idarelerce çevredeki nüfus, yoğunluk ve donatı dengesi yönünden irdelenmesi gerekir
İmar planı değişikliği isteminin reddine ilişkin işlemin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olup olmadığı yolunda yapılacak inceleme sonucuna göre karar verilmesi gerekir
Okul alanında kalan taşınmazın imar planında değişiklik yapılması isteminin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planlara yönelik olarak incelenmesi gerek
Taşınmazın okul alanı kullanımından çıkarılarak farklı bir kullanıma ayrılmasına dair imar planı tadilatı
İmarda kısıtlılık, Yargıtay Genel Kurul kararı, imar planında okul alanı
İmar planında kamuya ayrılan yerlerin üç ay içerisinde imar programına alınmış sayılması gerekeceğinden, imar programına alınmadığından bahisle ödenen emlak vergilerinin, düzeltme ve şikayet yoluyla iadesinin istenemeyeceğine hükmeden mahkeme kararında isabet bulunmadığı
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.