İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İmar Hukuku > İmar Para Cezalarını Hesaplama Yöntemi > İmar para cezalarının uygulanabilmesi...

İmar para cezalarının uygulanabilmesi...

İmar para cezaları ile ilgili 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesi 5940 sayılı Kanun ile yeniden düzenlendi. Bu maddeye göre imar para cezası için Bayındırlık Bakanlığının düzenleme yapması gerekiyor. Eğer her yıl Ocak ayında yayımlanan bakanlık birim fiatları tebliğine göre imar para cezaları verilecek olsa şu husus karşımıza çıkacaktır. Anılan tebliğde yapı ruhsatına tabi olmayacak yapılar vardır. Bakanlıkça yeniden bir düzenleme yapılmadan sözü edilen tebliğe göre işlem yapılacak olsa, o zaman, kanunun amaçlamadığı dolaysıyla yapı ruhsatı gerektirmeyen yapılar için de belediyeler para cezası kesebilecek. Bunun için Bakanlıkça, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 42. maddesine göre yapı sınıf ve gruplarını düzenleyen bir yönetmelik çıkarması gerekmektedir. Tabi, para cezalarının  miktarı yasa ile belirlenmiş ise de yasada belirlenen para cezalarının hangi tür yapılara uygulanacağı Bakanlıkça belirlenmesi kurala bağlanmıştır. Ceza hukuku açısından cezaların kanuniliği ilkesine (ki bu ilke Anayasamızda da bulunmaktadır) aykırı olmaktadır.

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.