İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İmar Hukuku > İmar Para Cezalarını Hesaplama Yöntemi > İmar para cezalarını kim verecek

İmar para cezalarını kim verecek

İmar para cezalarını belediye encümeni veya il daimi encümeni verecek.
 
İmar para cezaları;
 
a.Ruhsat alınmaksızın veya
b.Ruhsata,
c.Ruhsat eki etüt ve projelere veya
d.İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının
                                       i.            Sahibine,
                                     ii.            Yapı müteahhidine veya
                                    iii.            Aykırılığı altı iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere
Ø       Yapının mülkiyet durumuna,
Ø       Bulunduğu alanın özelliğine, durumuna,
Ø       Niteliğine ve sınıfına,
Ø       Yerleşmeye ve çevreye etkisine,
Ø       Can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve
Ø       Aykırılığın büyüklüğüne göre,
beş yüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları on gün içinde ilgili encümen tarafından uygulanacak.

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.