İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İmar Hukuku > İmar Para Cezalarını Hesaplama Yöntemi > İmar para cezaları hangi tarihten itibaren uygulanacak

İmar para cezaları hangi tarihten itibaren uygulanacak

İmar para cezaları 42. madde yeni hükmünün yürürlüğe girdiği tarihtin sonra yapılan ruhsatsız yapılara uygulanabilecek. Çünkü yasa koyucu geçmişe yönelik uygulama getirmemiştir. Kaldı ki bu husus ceza hukuku açısından da mümkün değildir. Yasanın konuya ilişkin hükmü ise aşağıda gösterilmektedir.
 
MADDE 7-Bu Kanunun;
a) 1 inci maddesi ile değiştirilen 3194 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin sekizinci fıkrasının
son cümlesinde yer alan “inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgesi olmayan usta çalıştıramaz”
hükmü ile dokuzuncu fıkrasının müteahhitlere yetki belgesi verilmesine ilişkin hükümleri
1/1/2012 tarihinde,
     b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,
     yürürlüğe girer.
     MADDE 8- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.