İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İmar Hukuku > Yapı Hukuku > Yapı (İnşaat) Ruhsatı

Yapı (İnşaat) Ruhsatı

 

 
  Mevzuat
  İçtihat
proje onay belgesi
GSM baz istasyonu
İnşaat ruhsatı başvurusunun reddi işlemi 1/5000 ölçekli nazım imar planının uygulama işlemi değildir.
Turizmi Teşvik Kanununun 34. maddesinin (c), (e) ve (f) bentleri kapsamında turizm işletme belgesinin iptali
1/25000 ve 1/5000 ölçekli planların iptal edilmesiyle 1/1000 ölçekli plan kendiliğinden yürürlükten kalkmayacağından, davacının inşaat ruhsatı verilmesi isteminin 1/1000 ölçekli plana göre değerlendirilmesi gerektiği
Ankara İmar Yönetmeliği ile bahçe duvarının ruhsata tabi olmadığı
İnşaat ruhsatının imar planının hukuken geçerli olmadığından bahisle iptal edilmesi
Gömme balkonun kapatılması (Kapalı çıkma balkon)
Gömme balkonun kapatılması
Yapının ruhsatının iptal edilerek inşaatın mühürlenmesi aşamasınaa kadar gelmiş yapının fiili durumunun da kazanılmış hak olarak kabul edilmesi gerekir.
İmar Kanunun uyarınca ruhsata tabi “yapı” tanımı
Yargı kararının kesinleşmesinden itibaren 30 gün içinde mahkeme kararının gereğini yerine getirmeyen idareye karşı; sonraki 60 gün içinde yargı kararına göre işlem yapılmaması nedeniyle, uğradığı zararın tazmini istemiyle dava açılması gerekir
Açık çıkma niteliğinde bulunan balkonun ruhsat gerektirir
Verilen inşaat ruhsatının imar planının hukuken geçerli olmadığından bahisle iptal edilemez
Hisseli taşınmaz üzerinde yapılacak inşaat
İnşaat alanı nedir hangi alanları kapsar?
Yıkım kararından sonra imar planı değişmiş ise yapı ruhsat başvurusu yeni plana göre değerlendirilir.
Akaryakıt istasyonu ruhsatı ve iki akaryakıt istasyonu arası mesafe ne kadardır.
Yapı ruhsatı verilirken belediyelerin sorumluluğu
İmar planı henüz yapılmamış yerdeki taşınmaz için inşaat ruhsatı ?
Yürürlükte olduğu dönemdeki imar planına uygun olarak verilen ve iptal de edilmeyen yapı ruhsatı ve eklerine göre yapılan inşaat kazanılmış hak oluşturur.
tel örgünün yukarıda içeriği yer alan yapı olarak nitelendirilemeyeceği, dolayısıyla ruhsata tabi olduğundan söz edilemeyeceği buna göre dava konusu işlemde mevzuata uyarlık bulunmadığı
  Hukuki Açıklamalar
  Makaleler
  Dava Dilekçeleri
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.