İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İhale Hukuku > Kamu ihale Sözleşmeleri, Düzenlenmesi ve Uygulamaları > Sözleşmelerde yer alması zorunlu hususlar

Sözleşmelerde yer alması zorunlu hususlar

Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar
Madde 7- Bu Kanuna göre düzenlenecek sözleşmelerde aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:
 
a)İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı.
 
b)İdarenin adı ve adresi.
 
c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi.
           
d) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları.
           
e) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi.
           
f) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.
           
g) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği.
           
h) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı.
           
i) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği.
           
j) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar.
           
k) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar.
           
l) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar.
           
m) İşin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları.
           
n) Gecikme halinde alınacak cezalar.
 
o) (Değişik: 30/7/2003-4964/43 md.) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler.
           
p) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.
           
r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar.
           
s) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları.
           
t) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar.
           
u) Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları.
           
v) İhale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu.
           
y) Anlaşmazlıkların çözümü.

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
İçerik bulunmamaktadır
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.