İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İdare > Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri

 

 
  Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri Alt Başlıklar
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Cumhurbaşkanlığı
Başbakanlık
Anayasa Mahkemesi
Yargıtay
Danıştay
Sayıştay
Adalet Bakanlığı
Millî Savunma Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Millî Eğitim Bakanlığı
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
Ulaştırma Bakanlığı
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Kültür ve Turizm Bakanlığı
Çevre ve Orman Bakanlığı
Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
Millî İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
Jandarma Genel Komutanlığı
Sahil Güvenlik Komutanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
Hazine Müsteşarlığı
Dış Ticaret Müsteşarlığı
Gümrük Müsteşarlığı
Denizcilik Müsteşarlığı
Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu
Devlet Personel Başkanlığı
Özürlüler İdaresi Başkanlığı
Türkiye İstatistik Kurumu
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Karayolları Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.