İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İdare > Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar > Rekabet Kurumu

Rekabet Kurumu

 

 
  Mevzuat
İçerik bulunmamaktadır
  İçtihat
Telekomünikasyon sektöründe yaşanacak rekabet ihlâlini belirleme ve bu konuda yaptırım uygulama görevinin Rekabet Kurumu'na ait olduğu
İhalede danışıklı fiyat teklifinde bulunulması suretiyle, ihale miktar ve bedelinin firmalar tarafından eşit şekilde paylaşılması
Kurul kararının, dokuz üyeyle yapılan ilk toplantıda en az altı üyenin aynı yönde oy kullanmaması nedeniyle, tüm üyelerinin iştirakiyle yani onbir üyeyle toplanması gerekirken, yine dokuz üyeyle toplanılarak alındığı anlaşıldığından ve toplantıya katılmayanların yasal mazeretlerinin de kararda yer almadığı anlaşıldığından hukuka, aykırı bulunduğu
4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 9. maddesi hükümleri uyarınca geçici tedbir kararı nihai kararın kapsamını aşmaması gerekir
İdari para cezalarında, ceza verilmesinin dayanağı yasa kuralının yürürlükten kaldırılması ve lehe düzenleme yapılması halinde, bu yeni hukuki durumun dikkate alınması gerektiği
13.07.2005 tarihinden itibaren yedi üyeden teşekkül eden Rekabet Kurulu'un, bu sayının üzerinde toplantı ve karar yeter sayısı oluşturarak karar almasında hukuka uyarlık bulunma
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar 6245 sayılı Harcırah Kanununa tabi olup olmayacakları hususu
yeterli inceleme ve araştırma yapılmadan alınan soruşturma açılmaması yönündeki kararda 4054 sayılı Kanuna uyarlık görülmediği
Rekabet Kurulu kararlarının, kesin ve yürütülmesi zorunlu idari işlemler olduğu
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.