İdare Hukuku

HoşgeldinizFavorilerime Ekle

 
 
 
 
  İdare > Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar > Kamu İhale Kurumu

Kamu İhale Kurumu

 

 
  Mevzuat
  İçtihat
İller Bankası İhale Yönetmeliği'ne dayanılarak verilen ihalelere katılmaktan yasaklama kararının, sadece İller Bankası ihalelerini kapsaması gerektirir
Hastane temizlik hizmeti ihalesinde benzer işi "hastane temizlik hizmetleri" ile sınırlandıran davalı idare işleminde hukuka aykırılık bulunmadığ
ihale günü meydana gelen olaylarda davacı şirket yanlılarının ihaleye katılan diğer firma elamanlarını zor kullanarak baskı altına almak istediklerinin anlaşılması karşısında, ihaleye katılmamış olsa bile davacı şirket ve şirketin %88 hissesine sahip ortağı … hakkında iki yıl süre ile kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmesine dair dava konusu işlemde, hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı
Sermayesinin yarısından fazlası Hazineye ait olan Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin 4734 sayılı Kanun'un 2/d maddesi kapsamında olduğu
1 (bir) yıl süreyle bütün kamu kurum ve kuruluşların ihâlelerine katılmaktan yasaklanma
iptal davasının süreden reddi halinde açılan tam yargı davasının da süre nedeniyle incelenme olanağının bulunmadığı
  Hukuki Açıklamalar
İçerik bulunmamaktadır
  Makaleler
İçerik bulunmamaktadır
  Dava Dilekçeleri
İçerik bulunmamaktadır
 
 

  Copyright © 2009 İdare Hukuku / Künye - İletişim

Bu internet sitesindeki hiçbir bilgi kesin bilgi veya öneri olarak kabul edilmemeli ve herhangi bir karar veya eyleme temel oluşturmamalıdır. Kendi spesifik durumunuz konusunda sadece uzman hukukçudan alacağınız bilgiler doğrultusunda hareket etmeniz gerekir. Bu sitedeki bilgilerin doğruluğu ve geçerlilik süresi konusunda www.idarehukuku.net kesinlikle sorumluluk sahibi değildir.